Προσδιορισμός τερηδονικού κινδύνου

Ο τερηδονικός κίνδυνος εκφράζει την πιθανότητα προσβολής ενός ατόμου από τερηδόνα σε ένα συγκεκριμένο επικείμενο χρονικό διάστημα εφόσον η έκθεση του στους τερηδονικούς παράγοντες παραμένει σταθερή κατά το χρονικό αυτό. Περιλαμβάνει επίσης την πιθανότητα εξέλιξης ήδη υπαρχόντων βλαβών.

Μέσω της συμπλήρωσης ενός ερωτηματολογίου, συνυπολογίζουμε όλους τους παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τερηδόνας για τον εκάστοτε ασθενή. Έτσι προσδιορίζουμε τον τερηδονικό κίνδυνο με τη βοήθεια ειδικού προγράμματος (Cariogram App) που έχει φανεί ως το πλέον αξιόπιστο με βάση την ερευνητική διατριβή της Παιδοδοντιάτρου. Είναι μια δωρεάν εφαρμογή φτιαγμένη από επαγγελματίες. Μπορείτε να την κατεβάσετε από το App Store & το Google Play.

Παρουσιάζεται στο παιδί και στους γονείς ένα διδακτικό διάγραμμα με στόχο την κατανόηση της πολυπαραγοντικής νόσου της τερηδόνας και την ανεύρεση της καλύτερης εξατομικευμένης θεραπευτικής αντιμετώπισής της.