Υπηρεσίες

Οι επιστημονικά τεκμηριωμένες υπηρεσίες που παρέχονται στο ιατρείο μας περιλαμβάνουν όλο το φάσμα της οδοντιατρικής για παιδιά, μια ολιστική αντιμετώπιση όλων των αναγκών τους.

Κάθε άτομο έχει διαφορετικές ανάγκες πρόληψης και θεραπείας ανάλογα με την ηλικία και τις ιδιαιτερότητές του.  Στοχεύουμε στην εξατομικευμένη ποιοτική παροχή υπηρεσιών βασισμένοι στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στην παιδοδοντία, στην εμπειρία, η οποία συνεχώς αναβαθμίζεται και στη συνεχή παρακολούθηση συνεδρίων και σεμιναρίων.

Πρόληψη

Θεραπεία

Επανεξετάσεις

Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη και στη στοματική υγεία και εστιάζουμε στην έγκαιρη αναχαίτιση των οδοντικών νόσων. Υγιή δόντια, χαρούμενα παιδιά!