Προληπτική Ορθοδοντική

Μηχανήματα Διατήρησης Χώρου

Σε περιπτώσεις που χαθεί πρόωρα κάποιο νεογιλό δόντι, είναι απαραίτητη η αξιολόγηση της αναγκαιότητας τοποθέτησης κάποιου ακίνητου ορθοδοντικού μηχανισμού για τη διατήρηση στου χώρου σταθερού, προκειμένου να ανατείλει το διάδοχο μόνιμο δόντι χωρίς επιπλοκές. Διαφορετικά είναι πιθανό το μόνιμο δόντι να μην έχει το διαθέσιμο χώρο να βγει και είτε να ανατείλει έκτοπα είτε να παραμείνει έγκλειστο.

Τα μηχανήματα διατήρησης χώρου είναι εξατομικευμένα, κατασκευάζονται για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά, μετά τη λήψη αποτυπωμάτων. Είναι απαραίτητος ο τακτικός επανέλεγχος μετά την τοποθέτηση του μηχανήματος (ανά 3 μήνες), ώστε να αξιολογείται η περιοχή και να ελέγχεται η σωστή συγκράτηση του μηχανήματος.

Άλλα ορθοδοντικά προβλήματα

Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται ορθοδοντικά προβλήματα στη νεογιλή ή στη μεικτή οδοντοφυΐα όπου απαιτείται η παρέμβαση του Παιδοδοντιάτρου για την πρώτη φάση της προληπτικής ορθοδοντικής θεραπείας. Η έγκαιρη παρέμβαση επηρεάζει θετικά την ανάπτυξη του στοματογναθικού συστήματος και συχνά συμβάλει στη μείωση της δεύτερης ορθοδοντικής φάσης, εάν αυτή κριθεί αναγκαία.

Οι περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν: τη σταυροειδή σύγκλειση, τις στοματικές έξεις (θηλασμός πιπίλας ή δακτύλου), την έκτοπη ανατολή δοντιών.