Τραύμα δοντιού

Οι τραυματισμοί των δοντιών είναι πολύ συχνοί κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ηλικίας. Η έγκαιρη και σωστή αντιμετώπιση βελτιώνει την πρόγνωση και περιορίζει την εμφάνιση ανεπιθύμητων συνεπειών.

  • Εάν παρουσιαστούν στο παιδί συμπτώματα όπως ζάλη, τάση για έμετο ή λιποθυμία, αιμορραγία από τη μύτη ή τα αφτιά πρέπει να επικοινωνήσετε με τον παιδίατρο.
  • Εάν ο τραυματισμός συμβεί σε βρώμικο περιβάλλον ελέγξτε τον εμβολιασμό κατά του τετάνου ή απευθυνθείτε σε κάποιο νοσοκομείο για επανάληψη του αντιτετανικού ορού.

Νεογιλά δόντια

Μόνιμα δόντια

Μαλακοί ιστοί

ΤoothSOS - Εφαρμογή

Ο Διεθνής Οργανισμός Οδοντικού Τραύματος (IADT: International Association of Dental Traumatology) δημιούργησε την εφαρμογή ToothSOS, (App Store & Google Play). Παρέχει με εύκολο και πρακτικό τρόπο οδηγίες για την αντιμετώπιση μιας επείγουσας κατάστασης οδοντικού τραυματισμού.