Στεφάνες

Οι παιδικές στεφάνες (θήκες) χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις εκτεταμένης καταστροφής του δοντιού, όταν δεν είναι εφικτό να αποκατασταθεί με μια απλή έμφραξη.

Είτε λευκές από ζιρκόνιο, είτε ανοξείδωτες μεταλλικές είναι προκατασκευασμένες, ανθεκτικές με καλά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα και τοποθετούνται σε μία επίσκεψη .

Προστατεύουν αποτελεσματικά το δόντι και αποπίπτουν φυσιολογικά μαζί με το αυτό χωρίς να επηρεάζεται η διάπλαση του διαδόχου μονίμου δοντιού.