Πρόληψη Οδοντικών Τραυματισμών

Αθλητικοί Νάρθηκες

Η «Εταιρία Αθλητικής Οδοντιατρικής» συστήνει τη χρήση εξατομικευμένου αθλητικού στοματικού νάρθηκα σ’ όλα τα αθλήματα που υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του στόματος και του προσώπου.

Αυτό γιατί στο 80% των ατυχημάτων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια κάποιου αθλήματος (μπάσκετ, ποδόσφαιρο, καράτε κλπ) εμπλέκεται και η περιοχή του στόματος.

Υπάρχουν τρία είδη αθλητικών ναρθήκων για την πρόληψη των οδοντικών τραυματισμών.

Οι προκατασκευασμένοι νάρθηκες (Stock type) και οι μερικώς προκατασκευασμένοι νάρθηκες (Boil and bite/mouth forme) υπάρχουν ευρέως στο εμπόριο αλλά δεν μπορούν να προσαρμοστούν πλήρως στο στόμα με αποτέλεσμα να παρέχουν τη μικρότερη δυνατή προστασία. Οι εξατομικευμένοι νάρθηκες (custom made) κατασκευάζονται στο οδοντιατρείο μετά τη λήψη αποτυπώματος των δοντιών. Καλύπτει τις ιδιαιτερότητες του αθλητή (μικτή οδοντοφυΐα, ορθοδοντική θεραπεία, ιδιαίτερη σύγκληση) εξασφαλίζει άριστη εφαρμογή και τη μέγιστη ασφάλεια και προστασία.

Νάρθηκες Βρυγμού

Ο βρυγμός (bruxism) ορίζεται ως το ακούσιο, μη λειτουργικό σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών που συμβαίνει κατά κύριο λόγο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική και σχετιζόμενη με ψυχολογικούς και συστηματικούς παράγοντες.

Αυξημένο ποσοστό παιδιών τρίζουν τα δόντια τους, μια κατάσταση συνήθης μέχρι περίπου την ηλικία των 10-12 ετών. Στις περισσότερες περιπτώσεις η θεραπευτική προσέγγιση του βρυγμού στην παιδική ηλικία περιλαμβάνει ενημέρωση των γονέων και παρακολούθηση των ασθενών. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχει έντονη αποτριβή των δοντιών μπορεί να κατασκευαστεί νάρθηκας σύγκλεισης. Ο νάρθηκας είναι ένα ειδικό πλαστικό μασελάκι, που προστατεύει τα δόντια και το παιδί το φοράει κατά τη διάρκεια του ύπνου.