Τραυματισμός νεογιλού (παιδικού) δοντιού

Στα νεογιλά δόντια συχνότερα παρατηρούνται τραυματισμοί που αφορούν τους ιστούς που στηρίζουν το δόντι με αποτέλεσμα τη μετατόπιση, την εμβύθιση στο φατνίο ή την πλήρη απόσπασή τους από το στόμα (εκγόμφωση).  Κατά συνέπεια, συχνά μπορεί να παρατηρηθεί νέκρωση, αλλαγή του χρώματος του δοντιού ή και πιθανή δημιουργία αποστήματος ή συριγγίου.

  • Επικοινωνήστε άμεσα με τον παιδοδοντίατρο για αξιολόγηση του τραυματισμού.
  • ΜΗΝ τοποθετήσετε το ΠΑΙΔΙΚΟ δόντι πίσω στη θέση του, σε περίπτωση ολικής εκγόμφωσης παιδικού δοντιού (όπως πρέπει να κάνουμε με τα μόνιμα δόντια).
  • Οι επιπλοκές στα τραύματα των νεογιλών δοντιών μπορεί να μην εμφανιστούν άμεσα αλλά μετά από ποικίλο χρονικό διάστημα. Είναι ιδιαίτερα σημαντική η συστηματική επανεξέταση του τραυματισμού τους επόμενους μήνες ώστε να προληφθούν επιπλοκές στα μόνιμα δόντια.