Νάρθηκες Βρυγμού

Ο βρυγμός (bruxism) ορίζεται ως το ακούσιο, μη λειτουργικό σφίξιμο ή τρίξιμο των δοντιών που συμβαίνει κατά κύριο λόγο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η αιτιολογία είναι πολυπαραγοντική και σχετιζόμενη με ψυχολογικούς και συστηματικούς παράγοντες.
Αυξημένο ποσοστό παιδιών τρίζουν τα δόντια τους, μια κατάσταση συνήθης μέχρι περίπου την ηλικία των 10-12 ετών. Στις περισσότερες περιπτώσεις η θεραπευτική προσέγγιση του βρυγμού στην παιδική ηλικία περιλαμβάνει ενημέρωση των γονέων και παρακολούθηση των ασθενών. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν υπάρχει έντονη αποτριβή των δοντιών μπορεί να κατασκευαστεί νάρθηκας σύγκλεισης. Ο νάρθηκας είναι ένα ειδικό πλαστικό μασελάκι, που προστατεύει τα δόντια και το παιδί το φοράει κατά τη διάρκεια του ύπνου.