Τραυματισμός μονίμου δοντιού

Στα μόνιμα δόντια πιο συχνά καταγράφονται τα κατάγματα της μύλης και πιο σπάνια τα κατάγματα της ρίζας, η μετατόπιση και η πλήρης εκγόμφωση (ολική απόσπαση από τη θέση του).

  • Επικοινωνήστε άμεσα με τον Παιδοδοντίατρο για αξιολόγηση του τραυματισμού.
  • Σε περίπτωση που έχει σπάσει ένα τμήμα δοντιού, φυλάξτε το σε γάλα ή φυσιολογικό ορό και πηγαίνετε αμέσως για την αποκατάσταση του δοντιού στον Παιδοδοντίατρο.
  • Σε περίπτωση που έχει φύγει από τη θέση του ολόκληρο το δόντι με τη ρίζα του πρέπει να βρεθεί άμεσα και ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
  • Ξεπλένετε ελαφρά με κρύο νερό, χωρίς να πιάσετε τη ρίζα, βάζετε το δόντι ξανά στη θέση του στο στόμα και το κρατάτε σταθερό με μία γάζα. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, διατηρήστε το δόντι μέσα σε κρύο γάλα και επισκεφτείτε αμέσως τον κοντινότερο Παιδοδοντίατρο.
  • Ο συντομότερος χρόνος αντιμετώπισης του τραύματος ενός μονίμου δοντιού έχει καθοριστική σημασία για την πρόγνωσή του!!