Απονεύρωση

Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) αποτελεί τη λύση εκλογής για την αντιμετώπιση δοντιών με εκτεταμένη πολφική βλάβη.

Πολφοτομή / Μερική απονεύρωση

Τα νεογιλά δόντια έχουν σημαντικά μικρότερο πάχος αδαμαντίνης και οδοντίνης, με αποτέλεσμα η τερηδόνα γρήγορα να φτάνει στο νεύρο του δοντιού. Σε αυτές τις περιπτώσεις θεραπεία εκλογής αποτελεί η πολφοτομή.

Η πολφοτομή στοχεύει στην αφαίρεση του φλεγμονώδους/ μολυσμένου μυλικού πολφού και στη διατήρηση της ζωτικότητας του υπόλοιπου δοντιού (ριζικού πολφού), διευκολύνοντας έτσι τη φυσιολογική απόπτωση των νεογιλών δοντιών. Πρόκειται για μια διαδικασία που ολοκληρώνεται σε μία επίσκεψη. Η αποκατάσταση του δοντιού γίνεται είτε στο ίδιο ραντεβού είτε σε επόμενο ραντεβού.

Η διαδικασία της πολφοτομής μπορεί να εφαρμοστεί και σε μόνιμα δόντια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ενδοδοντική θεραπεία / Ολική απονεύρωση

Η ολική απονεύρωση είναι απαραίτητη στα μόνιμα δόντια όταν η φλεγμονή του πολφού (νεύρου) προχωράει σε μεγαλύτερο βάθος, μέχρι τα κατώτερα στρώματα των ριζών του δοντιού ή σε κάποιες περιπτώσεις οδοντικών τραυματισμών. Πραγματοποιείται αφαίρεση ολόκληρου του μολυσμένου πολφού, καθαρισμός και έμφραξη των ριζικών σωλήνων με το κατάλληλο υλικό.
Πρόκειται για μια σύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί περισσότερες από μία συνεδρίες.

Στα νεογιλά δόντια η διαδικασία εμφανίζει χαμηλά ποσοστά επιτυχίας, καθώς όταν επέλθει νέκρωση του δοντιού συχνά οι ρίζες απορροφώνται με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η επεξεργασία των ριζικών σωλήνων και η σωστή ολοκλήρωση της θεραπείας. Η ενδοδοντική θεραπεία επιλέγεται σε νεογιλά δόντια των οποίων οι ρίζες είναι άθικτες. Όταν υπάρχουν ενδείξεις ριζικής απορρόφησης η μόνη θεραπεία είναι η εξαγωγή.