Άτομα με ειδικές ανάγκες

Στο ιατρείο μας διαθέτουμε τη γνώση και τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη διαχείριση και τη φροντίδα των παιδιών με ειδικές ανάγκες. Είμαστε εξοπλισμένοι με υπομονή, θέληση και αμέριστη αγάπη ώστε να κάνουμε την οδοντιατρική τους θεραπεία, κατά το δυνατόν, εφικτή.

Στην τριετή εξειδίκευση ενός Παιδοδοντιάτρου βασικό τμήμα αποτελεί η εκπαίδευση της ορθής διαχείρισης των ατόμων με ειδικές ανάγκες και η απόκτηση γνώσεων για τη στοματική τους υγεία, μέσω της αντιμετώπισης διαφόρων περίπλοκων περιστατικών.